Trường Phổ Thông Vùng Cao Việt Bắc

a6
a7
a5
a4
a3
a2
a1

Hiệu trưởng

Lục Thúy Hằng
Lục Thúy Hằng

Điện thoại riêng: 0942726886

Email liên lạc: lucthuyhangvcvbtn@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Huệ
Trần Thị Thanh Huệ

Điện thoại riêng: 0978262666

Email liên lạc: tranthanhhuevcvb@gmail.com

Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy

Điện thoại riêng: 0984883775

Email liên lạc: buithuthuytn@gmail.com

Trang tin điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Giấy phép của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007
Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy Hằng
Bản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Tel: 0208.3846272 - Fax: 0208. 3846357 - Email: ptvungcaovietbac@moet.edu.vn; truongptvcvietbac@cema.gov.vn